O stronie

Loratadyna jest związkiem, który ułatwia zmaganie się z alergią. Przez pewien czas uważano, że loratadyna jest antagonistą histaminy i blokuje specyficzne miejsca wiązania dla histaminy w receptorze H1, redukując jej uwalnianie. Niedawno odkryto, że istnieją 2 izoformy receptora H1- aktywna i nieaktywna, które pozostają w równowadze na powierzchni komórki. Loratadyna stabilizuje receptory w formie nieaktywnej, przez co działa jako odwrotny agonista

Banner